План-отчет мероприятий по предотвращению проявлений коррупции в Государственном архиве г. Севастополя

Погоджено:
Директор Державного
архіву м. Севастополя
Т.О. Кузнецова

План-звіт

 заходів щодо запобігання проявам корупції у Державному архіві м. Севастополя на 2013 рік

п/п

Зміст заходів

Термін виконання

1

Ознайомлення працівників держархіву з вимогами Законів  України «Про засади запобігання протидії корупції» та «Про державну службу»

Протягом року

2

Розгляд питання про стан виконання законодавства про боротьбу з корупцією на засіданні колегії

Липень

3

Проводити систематичну роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання і припинення корупційних діянь

Протягом року

4

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань

До 1 березня

5

Організація проведення декларування доходів, зобов’язань фінансового характеру та майнового стану щодо себе та членів своєї сім’ї

До 1 квітень

6

Організувати цикл лекцій про виконання державними службовцями вимог Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції»

Протягом року

7

Здійснювати контроль за діяльністю державних службовців щодо виконання Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» та іншого антикорупційного законодавства

Протягом року

8

При прийнятті на державну службу дотримуватись Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» та іншого антикорупційного законодавства

По мірі потреби

9

Здійснювати контроль службової діяльності посадових осіб, які обіймають посади з високим ризиком прояву корупції

Протягом року

10

Посилити контроль та вимогливість до державних службовців щодо організації своєчасного і якісного розгляду звернень громадян і установ соціально-правового характеру

Протягом року

11

Забезпечити створення прозорої системи  прийняття та просування по службі державних службовців, яка передбачає посилення значення кадрового резерву, заміщення вакантних посад на відкритій конкурсній основі, врахування результатів атестації

Протягом року

12

Забезпечити своєчасність і достовірність подання звітів до Державної архівної служби України та Севастопольську міську державну адміністрацію про стан виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та іншого антикорупційного законодавства

Щокварталу до 5 числа місяця наступного за звітним кварталом та згідно плану СМДА

13

Інформувати Державну архівну службу, Севастопольську міську державну адміністрацію  про осіб, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

За потребою

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

М.В. Пронева