Перечень должностей с высоким риском коррупции

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Держархіву
м. Севастополя
«29» грудня 2011
№ 82

Перелік

посад державних службовців Державного архіву м. Севастополя, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції

№ п\п

Перелік посад

Сфера/орган., де існує високий ризик прояву корупції

1

Директор

Управлінська, адміністративно-господарська діяльність, проведення перевірок, службових розслідувань

2

Заступник директора-головний зберігач фондів

Управлінська, адміністративно-господарська діяльність, проведення перевірок, службових розслідувань, приймання, обліку та зберігання документів

3

Заступник директора-начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

Фінансово-господарська діяльність, проведення перевірок, службових розслідувань

4

Головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення

Господарська діяльність

5

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Кадрова діяльність, облік та зберігання документів, у т.ч. таємних

6

Начальник відділу формування НАФ та діловодства

Контрольна діяльність

7

Головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства

Контрольна діяльність

8

Головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодству

Контрольна діяльність

9

Начальник відділу обліку та зберігання документів

Приймання, обліку та зберігання документів

10

Головний спеціаліст відділу обліку та зберігання документів

Приймання, обліку та зберігання документів

11

Головний спеціаліст відділу обліку та зберігання документів

Приймання, обліку та зберігання документів

12

Начальник відділу інформації та використання документів

Використання інформації, видача архівних довідок

13

Головний спеціаліст відділу інформації та використання документів

Використання інформації, видача архівних довідок, зберігання бібліотечного фонду

Заступник директора – головний зберігач фондів

Н.С. Калініна