Типове положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації (Затверджено наказом Міністерства юстиції України 10.02.2012 № 232/5) Укладання положення про экспертну комiciю об’єднання громадян релiгийної органiзацiї, пiдприємства, установи та организацiї, заснованих...
Закон Украины «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3814-12 Закон Украины «Об информации» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/print1341044722779714 Закон Украины «Об обращениях граждан» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 Закон Украины «О доступе к публичной информации» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 Закон Украины «О мерах по предотвращению та противодействию коррупции» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17 Закон...