Погоджено:Директор Державногоархіву м. СевастополяТ.О. Кузнецова План-звіт  заходів щодо запобігання проявам корупції у Державному архіві м. Севастополя на 2013 рік № п/п Зміст заходів Термін виконання 1 Ознайомлення працівників держархіву з вимогами Законів  України «Про засади запобігання протидії корупції» та «Про...
ЗАТВЕРДЖЕНО:Наказом Держархівум. Севастополя«29» грудня 2011№ 82 Перелік посад державних службовців Державного архіву м. Севастополя, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції № п\п Перелік посад Сфера/орган., де існує високий ризик прояву корупції 1 Директор Управлінська, адміністративно-господарська діяльність, проведення...
Приказ “Об утверждении Порядка составления и представления запросов на публичную информацию и формы запроса на информацию, распорядителем которой является Государственный архив г. Севастополя”. Порядок составления и представления запросов на публичную информацию, распорядителем которой является Государственный архив г. Севастополя.