Аналитическая и отчетная информация

Про стан роботи з дотримання вимог
антикорупційного законодавства України
в Державному архіві м. Севастополя за 2013 рік

З метою виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру Державним архівом м. Севастополя (далі – Держархів) проводиться відповідна робота.

Організація роботи з питань недопущення корупційних діянь здійснювалась відповідно до Плану заходів щодо запобігання проявам корупції у Держархіві м. Севастополя на 2013 рік, який погоджено директором Держархіву.

У 2013 році питання про стан роботи з дотримання вимог антикорупційного законодавства двічі розглядалося на засіданнях колегії Держархіву.

Всі державні службовці Держархіву надали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

Згідно вимог чинного законодавства у Держархіві реалізуються принципи відкритості та доступності до державної служби шляхом повідомлення інформації про вакантні посади, впровадження механізмів конкурсного відбору.

У 2013 році проведено дві спецперевірки відомостей щодо осіб, які претендували на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. Спеціальній перевірці підлягали відомості щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення; щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; наявності корпоративних прав; стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації. Інформації, що перешкоджає зайняттю посад не виявлено.

Під час прийняття на посаду державні службовці ознайомлювались під розпис зі спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», пов’язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також з Загальними правилами поведінки державних службовців.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльність Держархіву висвітлюється в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Держархіву, де також розміщені графіки роботи, проведення особистого прийому громадян, тарифи на платні послуги, що надаються Держархівом, перелік запитів, які виконуються на платній основі, перелік запитів, які надаються безкоштовно, бланки заяв для одержання довідок. Також на офіційному веб-сайті Держархіву діє рубрика «Запобігання проявам корупції», в якій розміщено нормативну базу, план заходів щодо запобігання проявам корупції у Держархіві, номер телефонної «Гарячої лінії», аналітичну та іншу інформацію.

Вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з питань запобігання та протидії корупції. Протягом 2013 року усі державні службовці Держархіву підвищили кваліфікацію за тематичними короткостроковими семінарами з питань запобігання та протидії корупції.

За звітний період працівники Держархіву до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Головний спеціаліст
з питань кадрової роботи
та державної служби Г.І. Яковенко