Перечни

     ПЕРЕЧЕНЬ типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утвержден Министерством культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. № 558, зарегистрирован Минюстом России 08.09.2010г., регистрационный №18380) ПОДРОБНЕЕ

     Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5) ПОДРОБНЕЕ

     Перелік документів, що cтворюються в діяльності Державного комітету архівів України, державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання. (Затверджено наказом Державного комітету архівів України № 88 від 25.06.2010)

     Перелік науково-технічних документів постійного строку зберігання. (Затверджено наказом Державного комітету архівів України від 19.01.2007 № 8) ПОДРОБНЕЕ